شهیدستان آغاز به کار کرد ...

 کم‌کم بدل به قلعۀ متروکه می شود

شهری که کوچه‌هاش بنام شهید نیست

(امیری اسفندقه)

گروه سیره پژوهی شهیدستان به منظور ترسیم صورت و تبیین سیرت شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل دبیرستان مفید تهران فعالیت می‌کند

شما هم می توانید در این امر خیر سهیم باشید

در صورت تمایل می توانید با اعلام همکاری در انجام فعالیت ها و یا با حمایت مالی و معنوی، شهیدستان را در انجام فعالیت های گسترده اش یاری کنید

پرونده تمامی شهدای مدرسه در حال تکمیل شدن هستند

با تلاش های بخش مستندات گروه سیره پژوهی شهیدستان، تمام اطلاعات مربوط به شهدا در حال جمع‌آوری هستند تا پس از تنظیم و دسته بندی بر روی سایت بارگزاری شوند