شهید

ابراهیم نکونام قدیری

تاریخ شهادت: ۶ اردیبهشت ۱۳۶۶
دوره ۸ مدرسه مفید

بسمه تعالی
با سلام و درود بی کران بر خمینی کبیر رهبر مستضعفان
سلام علیکم : امید وارم حالتان خوب باشد و در مقابل دشمن بعثی در کنار سایر رزمندگان در صحت و سلامت روزگار به سر کنی و ما را هم فراموش نکرده باشی ، غرض از نوشتن این نامه این بود که می خواستم سئوالی کنم تا جواب دهی.
از حدود چهار ماه پیش من در خانه مطرح کردم که اجازه رفتن به جبهه را به من بدهند هر چند رضایت پدر و مادر شرط ولی می خواستم این عمل را با رضایت کامل انجام دهم ، تا حدود ۳ یا ۴ هفته پیش تقریباً داشتن راضی می شدند ولی با رفتن تو به جبهه با مطرح کردن این مسئله ، با عصبانیت مامان روبرو شدم ، الان تشکیل پرونده دادم و می خواهم بعد از امتحانات بروم پادگان ، ولی این طور که مامان صبح گفت امیر هم می خواهد از طرف وزارت برود جبهه ، حالا من ماندم و نمی دانم چکار کنم . چون در حال حاضر شهدای مدرسه به ۸ نفر در عملیات و الفجر هشت رسیده و مشکل است در مدرسه ماندن و بی تفاوت بودن و از طرف دیگر تشکیل پرونده داده ام و از جانب دیگر وضعیت خونخ اینطوریه . حالا اگه نظری داری بنویس و بگو چکار کنم .
همه سلام می رسانند و التماس دعا دارند طاهره هم بهانه تو را زیاد می گیرد در ضمن مامان گفت اگر این دفعه نامه نوشتی به عمه ها سلام برسان .
اگر می توانی جواب این نامه را شخصی بنویس .