شهید

رضا میرقاسمی

  • تاریخ شهادت: ۳۰ مرداد ۱۳۶۲
  • دوره ۴ مدرسه مفید