شهید

محمدحسن مسعودی

تاریخ شهادت: ۱۲ اسفند ۱۳۶۵
دوره ۳ مدرسه مفید

بسم الله الرحمن الرحیم
ما به کربلای حسین می رویم . به سرزمین های سرسبز ایثار می رویم. ما به دشت های ایمان می رویم. ما به قله های سر به فلک کشیده شهادت می رویم . ما به جنگل های انبوه عبادت میرویم . از بهر خمینی به پیش حسینیان می رویم. در نینوای سرخ حسین با قدم های محکم و استوار و یا حسین گویان می رویم . به سوی دیار ابدی می شتابیم . به بهشت بی نهایت خدایمان می رویم . ما از بهر شهامت به حجله گاه شهادت می رویم . ما به سوی نور می رویم.
خدایا ما به سوی تو می آییم. معبودا به سوی تو می آییم .خدایا در رگ هایم جز مقداری خون چیزی بیشتر ندارم تا در راهت بدهم . که آن را هم با اشتیاق می دهم. و برای تو و برای یاری دین رسولت جان می دهم . خدایا مرا به درگاهت بپذیر و این بنده ی رو سیاهت را قبول بفرما. الها من چگونه با این روسیاهی در روز قیامت در محشر حاضر گردم. از تو طلب بخشش دارم. با کوله باری از گناه و معصیت و با کمری خمیده به سوی تو می شتابم . خدایا این بنده ی حقیرت را ببخش و جواب رد به او نده . خدایا تا گناهانم را نبخشیدی مرا از این دنیا بیرون مبر. توان عذاب آخرت را ندارم .مرا از عذاب آخرت برهان. از تو می خواهم نماز و روزه هایم را توشه ی آخرتم قرار دهی تا در آنجا بتوانم در جلو آقایم رو سفید باشم . خدایا توبه کار هستم. تو خودت گفتی بنده ی توبه کارت را دوست داری و توبه اش را می پذیری. توبه ی این بنده ی رو سیاهت را بپذیر. خدایا مرا از این قفس تنگ برهان و همانطور که از مادیات رهانیدی به معنویات بیشتر سوق بده. آقا جان دوستت دارم هنگام شهادتم پیشم آیی و سرم را در آغوشت گیری و با انگشهایت موهایم را صاف کنی و در این بین وعده ی شهادت را به من بدهی و جایگاهم را در بهشت نشانم بدهی و قول محشور شدن را ابا عبد الله الحسین را بدهی و شفاعتم را پیش جدت رسول خدا محمد مصطفی بنمایی تا در آن دنیا شفیعم قرار گیرد.
آقا جان از تو می خواهم هنگام جان دادنم هنگامی که سرم را در آغوشت گرفته ای بوی بدنت مرا مست بهشت کند و هنگامی وعده ی بهشت را به من دادی آنگاه این دنیای مادی را در حالی که جایگاهم را در جلوی چشمانم می بینم ترک گویم.
خدایا خداوندا فشار قبر را بر من آسان گردان. خدایا می ترسم و این ترس از خودم نیست. خدایا تو را از این همه لطف و نعمت و کرامت سپاسگزارم. خدایا اگر من از نعمتهای تو درست استفاده نکردم مرا ببخش و از این گناه بزرگ من درگذر. خدایا نمی توانم با این زبان حقیرم و غیر قابل وصفم ترا سپاسگزاری کنم. تو خود از نهان و آشکارم با خبری، خدایا از تو می خواهم کمکم کنی تا در این امر بزرگ پایم نلغزد و بتوانم امری که به من موکول می شود با تمام قدرت و به بهترین وجه انجام دهم تا در پیشگاه مولایم و آقایم رو سفید باشم. خدایا تو را سپاسگزاری می کنم که به من تقوا و ایمان به خودت را عطا کردی و مرا در سختی ها یاری فرمودی تا به غیر از تو کسی کمک نطلبم.
خدایا در هر زمان از زندگی تنها امیدم تو بودی و من به غیر از تو به کسی دل نبستم. این چیزی بود که خودت به من عطا کردی، خدایا مرا سر تا پا شوق به ایمانت گردانیدی، خدایا در جاهایی که پایم لغزیده و خطا کردم مرا ببخش چون بجز تو کسی را ندارم که از او طلب بخشش کنم ، تو را بی نهایت سپاسگذارم که روح و نفسم را از این دنیا رهانیدی و مرا وابسته به این دنیا نکردی ، تو خیلی دانا و توانایی، از تو می خواهم کمکم کنی تا بتوانم از پل صراط رد شوم.
سلام علیکم
قبل از هر چیز از شما پدر و مادرم طلب حلالیت می کنم و از شما التماس می کنم که هر کار بدی یا خوبی نسبت به شما انجام داده ام مرا ببخشید و حلالم کنید. ای مادر عزیزم چه ها نکردم، در تمام مدت زندگیم مشکلات بی نظیری را برایتان فراهم کردم و چه رنج ها و زحمت ها که برایم نکشیدی و چه بیداری هایی که در دوران کودکی برایم نکشیدی و در دوران خردسالی چه عذاب هایی که از من نکشیدی و در دوران ابتدایی و راهنمایی که تمام وقتتان را صرف من کردی ، مادر جان نمی توانم زحمت هایتان را با توصیف ناتوانم و با آن قلم ناتوانم وصف کنم و از شما می خواهم که از زحمت های فراوان و رنجهایی که کشیده اید درگذرید و حلالم کنید.
مادر به خدا قسم پشیمان هستم، من گناه کردم، مادر از گناهانم درگذرید و پدر جان تمام حرفهایی که به مادر زدم راجع به شما نیز می باشد و از شما هم طلب حلالیت می کنم و می خواهم که از گناهانم و اعمال بدی که نسبت به شما انجام داده ام حقیقتاً در گذرید، تو را به خدا حلالم کنید، من در آن دنیا چگونه جلوی رسول اکرم حضور پیدا کنم. در شب اول قبر هنگامی که از من می پرسند با پدر و مادرت چگونه رفتار کردی، چه بگویم، به خدا نمی توانم با این زبان محدود از شما طلب مغفرت کنم و از شما می خواهم که هم خودتان مرا ببخشید و از همه ی آشنایان طلب مغفرت نمایید و اگر غیبت یا هرگونه عملی نسبت به آنها انجام داده ام، از آنها پوزش می طلبم و انشاء الله که حلالم می کنند. از همه ی دوستان و همکلاسانم طلب حلالیت می کنم و اگر غیبتی از شما کرده ام طلب پوزش می کنم، اگر کار ناشایست دیگری از من دیده اید حلالم کنید از همه ی بچه های مفید و تزکیه که من به آنها ظلم کرده ام طلب حلالیت می کنم و از شما می خواهم که در این دنیا حلالم کنید. و سخت است در آن دنیا نسبت به این اعمال جواب دادن. مرا ببخشید و همه ی شما را به تقوی در راه خدا و ایمان به خدا سفارش می کنم. سفارش می کنم نمازتان را به وقت بخوانید و روزه هایتان را بگیرید و اعمال هر روزتان قرار دهید و تنها از خدا کمک بطلبید و از همین الآن توشه ی آخرت خود را فراهم کنید در ضمن همه ی دوستان نماز وحشتم را بخوانند.