در راستای گرد آوری اطلاعات موجود از شهدای دبیرستان مفید، شورای اجرایی شهیدستان تصمیم گرفت تا به سراغ کتاب های منتشر شده در مورد این شهیدان گرانقدر برود و جلساتی با نویسندگان این کتاب ها ترتیب دهد. در همین راستا جلسه ای دو ساعته با آقای مرتضی قاضی نویسنده کتاب های تنهای تنها و کتاب چهارم تاریخ‌نگاران و راویان صحنه نبرد (که در مورد شهیدان جلایی پور،فیض و صالحی از دوره ۳ است) برگزار کردیم. ابتدا شورای اجرایی به معرفی مختصر شهیدستان و اهداف آن پرداختند و سپس آقای قاضی پیرامون کتاب های خود و مصاحبه های انجام شده با فارغ التحصیلان دبیرستان توضیحاتی داند. در انتهای جلسه نیز آقای قاضی یک جلد از این کتاب را امضا و به گروه سیره پژوهی شهیدستان اهدا کردند.

نظرتان را بگویید